Cyberprzestępczość zmorą Polaków

Cyberprzestępczość zmorą Polaków


Internet to niewątpliwie najdoskonalsze medium naszego wieku. Liczba użytkowników sieci rośnie w zawrotnym tempie, niestety równie szybko zwiększa się liczba i zasięg internetowych przestępstw. Firma Symantec w badaniu „Norton Cybercrime Report” po raz pierwszy podaje wysokość strat spowodowanych cyberprzestępczością w Polsce. okazuje się, że rocznie Polacy tracą 2,9 mld zł.

Raport „Norton Cybercrime Report” (NCR) to globalne badanie wpływu cyberprzestępczości na użytkowników on-line, przeprowadzone w 24 krajach, w tym po raz pierwszy w Polsce. Według raportu bezpośrednie koszty przestępczości internetowej, czyli środki skradzione przez przestępców lub poświęcone na rozwiązanie problemów sięgają 114 mld USD. Łączne straty spowodowane przestępczością internetową skierowaną przeciwko dorosłym użytkownikom Internetu w 24 krajach przekroczyły w ubiegłym roku 388 mld USD. Sytuacja w Polsce jest równie niepokojąca. Jak się okazuje Polacy tracą nie tylko pieniądze, ale również czas na rozwiązywanie problemów i usuwanie szkód spowodowanych przez ataki w sieci, ponadto, co minutę w Polsce 15 osób pada ofiarą cyberprzestępstwa, co przekłada się na ponad 22 tys. ofiar dziennie. Według raportu NCR, w zeszłym roku 71 proc. Polaków padło ofiarą cyberprzestępczości (76 proc. w całym swoim życiu). Jednak skala tego zjawiska to nie tylko liczba ofiar – to także stracony czas i powstałe koszty. Oprócz straty 2,9 mld zł rocznie spowodowanej cyberprzestepczością, firma Symantec wyliczyła dodatkowe koszty w wysokości 10,1 mld zł, które stanowią wycenę czasu straconego przez ofiary cyberprzestepstw. Rozwiązywanie problemów i usuwanie szkód zajmowało w Polsce średnio 6 dni rocznie. Z danych NCR wynika, że cyberprzestępczość jest znacznie bardziej kosztowna dla świata niż globalny czarny rynek marihuany, kokainy i heroiny razem wziętych (288 mld USD) – w ciągu zeszłego roku ofiarą cyberprzestępców na całym świecie padło 431 milionów dorosłych osób, co kosztowało 388 mld USD w stratach finansowych i utraconym czasie. Jak wynika z opracowania firmy Symantec 12 proc. dorosłych osób padło ofiarą tego zjawiska na swoich telefonach komórkowych. Niepokojące jest również to, że liczba luk w zabezpieczeniach zwiększyła się o 42 proc.w 2010 r. w porównaniu do 2009 r. – to znak, że cyberprzestępcy zaczynają koncentrować swoją uwagę na tym obszarze. Liczba zgłaszanych luk w mobilnych systemach operacyjnych wzrosła ze 115 w 2009 r. do 163 w 2010 roku. Oprócz zagrożeń pojawiających się na urządzeniach mobilnych, jednym z głównych czynników wzrostu przypadków cyberprzestępczości jest rosnąca popularność sieci społecznościowych i brak ochrony.

Kto jest zagrożony?

Według badania firmy Symantec najczęściej cyberprzestępczoscią zagrożeni są młodzi mężczyźni, którzy korzystają z internetu w swoich telefonach komórkowych. Zagrożenie jest jeszcze wyższe dla mężczyzn w wieku 18-31 lat (z tzw. „pokolenia Y”). W tej grupie cztery na pięć osób (84 proc.) padło ofiarą tego zjawiska. 46 proc. użytkowników telefonów komórkowych w Polsce łączy się z Internetem przez komórki. Niemal jedna czwarta respondentów (23 proc.) odpowiedziała, że „nie może żyć bez Internetu” a statystyczny Polak spędza on-line 24 godziny tygodniowo.

Rodzaje cyberprzestępczości

Najbardziej powszechnym rodzajem cyberprzestępczości w Polsce, ale też najłatwiejszym w zapobieganiu, są wirusy komputerowe i złośliwe oprogramowanie – aż 64 proc. ankietowanych przyznaje, że doświadczyło tego problemu. Około 20 proc. badanych wskazało na oszustwa on-line a 10 proc. na wiadomości wyłudzające dane (phishing). Firma Symantec informowała już w swoim raporcie pt. „Zagrożenia bezpieczeństwa w Internecie”, że zidentyfikowała w 2010 r. ponad 286 milionów unikalnych odmian złośliwego oprogramowania, co stanowiło wzrost o 19 proc. w porównaniu do 2009 r. – Cyberprzestępczość jest dziś znacznie bardziej powszechna niż się ludziom wydaje. W ciągu ostatnich 12 miesięcy, spośród dorosłych respondentów, dwa razy więcej padło ofiarą cyberprzestępczości niż przestępstw w świecie realnym. Co więcej, 90 procent Polaków zgadza się, że trzeba podjąć bardziej stanowcze działania, aby postawić cyberprzestępców przed wymiarem sprawiedliwości – powiedziała Ewa Kellner, Consumer Distribution and Account Retail Manager w firmie Symantec Poland. Walka z tym zjawiskiem to nasza wspólna odpowiedzialność. Wymaga od nas wszystkich większej czujności oraz inwestycjiw bezpieczeństwo i wiedzę o tym, jak poruszać się po sieci – dodaje Ewa Kellner.

Trzeba działać

Niestety, z badań wynika również, że wielu z nas, choć jest świadomych przestępstw w internecie, nie podejmuje żadnych kroków zapobiegawczych. Ten rozdźwięk między świadomością a działaniem pokazuje, że użytkownicy internetu nie traktują poważnie zagrożeń, jakie niesie cyberprzestępczość. Jedna na cztery dorosłe osoby w Polsce wskazuje, że nie ma aktualnego pakietu oprogramowania zabezpieczającego, aby chronić swoje osobiste informacje w sieci. Ponadto 70 proc. nie stosuje skomplikowanych haseł lub nie zmienia ich regularnie. Spośród tych, którzy regularnie korzystają z Internetu przez telefon komórkowy, tylko 21 proc. instaluje najbardziej aktualne zabezpieczenia. Wyniki są zatrważające. I nie chodzi już tylko o to, by chronić swój komputer przed wirusami, ale przede wszystkim nasze dane osobowe, które w sieci mogą być wykorzystane w różny sposób. Warto zatem zadać sobie trochę trudu, i regularnie zmieniać hasła i instalować aktualne programy antywirusowe.

Komentarze

Kochamy komentarze
Brak komentarzy / Możesz być pierwszy - Skomentuj!

Twoje dane będą bezpieczne! Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Również inne dane nie będą udostępniane osobom trzecim. Wymagane pola oznaczone jako *