Fundusze unijne dla inwestorów

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP poszukujące kapitału na rozwój mogą uzyskać dofinansowanie kosztów emisji akcji lub debiutu na rynku NewConnect lub rynku głównym GPW. Wraz z poprawą koniunktury gospodarczej i coraz lepszymi wskaźnikami GPW wyraźnie rośnie zainteresowanie tą formą dofinansowania. Wnioski o taką pomoc można składać do 30 grudnia br., należy się jednak spieszyć, ponieważ nabór może zostać zamknięty wcześniej, jeżeli wartość dotacji, o które wnioskują beneficjenci, przekroczy 130 proc. dostępnego budżetu – oceniają eksperci firmy doradczej Deloitte.

Dotacja w ramach poddziałania 3.3.2 POIG pozwala na dofinansowanie 50 proc. kosztów sporządzenia dokumentacji oraz usług doradczych w zakresie pozyskania przez MŚP inwestorów giełdowych lub pozagiełdowych. Może ona pokryć np. koszty opracowania niezbędnych analiz finansowych, dokumentów informacyjnych, due dilligence, prospektu emisyjnego, sporządzenia wyceny, usług prawnych.

– Podstawowym celem programu w Polsce jest wzmocnienie potencjału innowacyjnego małych i średnich firm. Innowacja rozumiana jest jako wprowadzanie zmian organizacyjnych, produktowych lub technologicznych w dotychczasowej działalności firmy, np. poprzez wdrożenie nowoczesnych w skali firmy rozwiązań IT – powiedziała Magdalena Burnat-Mikosz, partner Deloitte w zespole R&D and Government Incentives Deloitte. Jednorazowo przedsiębiorstwo może zostać wsparte kwotą nie większą niż 2 mln euro. Do wykorzystania jest pula 20 mln zł. Z uwagi na duże zainteresowanie konkursem (od lutego złożono wnioski na ponad 16 mln zł) przyjmowanie zgłoszeń może zakończyć się wcześniej, po przekroczeniu 130 proc. kwoty przewidzianej na dotacje w konkursie. – Doświadczenie wskazuje, że podmioty wchodzące na rynek NewConnect bądź rynek podstawowy GPW chętnie korzystają z tego narzędzia, szukając środków na realizację planów rozwojowych. Od początku funkcjonowania programu w roku 2008 podpisano ponad 100 umów na łączną kwotę wsparcia ponad 16 mln zł. Działanie 3.3.2. POIG wpisuje się w naturalne decyzje biznesowe, dając firmie środki na przygotowanie niezbędnej do debiutu dokumentacji. Dodatkowo oferuje wsparcie dla firm, które szukają inwestorów pozagiełdowych, jak m.in. fundusze Private Equity czy Venture Capital – dodała Magdalena Burnat-Mikosz.

Wiele przedsiębiorstw przesunęło swoje plany inwestycyjne na lata 2011 – 2012, dlatego oczekiwać można dużego zainteresowania konkursem i wcześniejszego wyczerpania środków. Jest to o tyle istotne, że wciąż nie ma pewności, czy w przyszłym roku kolejny konkurs 3.3.2 POIG się odbędzie. Co prawda, budżet przeznaczony na działanie 3.3.2 na lata 2007 – 2013 nie został jeszcze skonsumowany, jednak ewentualna kolejna pula środków będzie do dyspozycji dopiero w przyszłym roku. Trwający nabór może okazać się zatem ostatnią szansą na dofinansowanie kosztów związanych z debiutem giełdowym lub pozyskaniem inwestorów w tym roku.

Komentarze

Kochamy komentarze
Brak komentarzy / Możesz być pierwszy - Skomentuj!

Twoje dane będą bezpieczne! Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Również inne dane nie będą udostępniane osobom trzecim. Wymagane pola oznaczone jako *