Instalacja systemu rekuperacji: 10 najczęściej popełnianych błędów

Instalacja systemu rekuperacji: 10 najczęściej popełnianych błędów

Wciąż rosnący popyt na wentylację mechaniczną sprawia, że rośnie też podaż tego typu usług. Za ich wykonanie zabierają się firmy, które do tej pory nie miały doświadczenia w kwestii instalacji rekuperacji, np. wykonawcy systemów ogrzewania, klimatyzacji, hydraulicy czy tynkarze. By zdobyć niezbędne doświadczenie, czyli nauczyć się na własnych błędach (o inny skuteczny sposób nauki trudno), stosują często dużo niższe stawki niż posiada doświadczona, działająca na rynku od wielu lat konkurencja. Warto poznać najczęściej popełniane błędy przy instalacji systemu, które mogą w znaczny sposób obniżyć skuteczność działania systemu i zniwelować wszelkie oszczędności, które z rekuperacji powinniśmy mieć na ogrzewaniu domu zimą.

1. Instalacja rekuperatora w nieogrzewanym pomieszczeniu

W pomieszczeniu, w którym instalowany jest rekuperator, musi być zapewniona temperatura minimum 8oC powyżej zera niezależenie od temperatur panujących na zewnątrz. Jeżeli rekuperator montujemy na poddaszu nieużytkowym, musi być ono odpowiednio ocieplone/ zaizolowane. Możliwe jest wykonanie dodatkowej izolacji zarówno rekuperatora, jak i kanałów. Łatwiej udaje się wtedy osiągnąć maksymalny odzysk ciepła i zapewnić energooszczędność całego systemu.

2. Brak szczelin pomiędzy dolną krawędzią drzwi a podłogą (podcięcia drzwi)

Aby zapewnić wystarczający przepływ powietrza wewnętrznego należy wykonać podcięcia pomiędzy dolną krawędzią drzwi a podłogą. Przekrój szczeliny powinien wynosić co najmniej 80cm2. Dopływ powietrza wewnętrznego do kuchni, łazienek, WC i pomieszczeń gospodarczych takich jak garderoba, spiżarnia powinien być zapewniony przez szczeliny o przekroju netto min 200 cm2. Należy również zadbać, by dywany czy wykładziny z wysokim włosiem nie zamknęły przepływów. Opisana sytuacja nie dotyczy pomieszczeń, które mają i nawiew, i wywiew w tym samym pomieszczeniu, jednak takie rozwiązanie w domach spotykane jest rzadko, ponieważ wymusza niepotrzebne przewymiarowanie instalacji .

3. Montaż nieszczelnej stolarki okiennej w domu z rekuperacją

Zastosowane w domu z wentylacją mechaniczną okna powinny być jak najbardziej szczelne, tj. nie powinny mieć zamontowanych nawiewników czy mikrowentylacji. Powoduje to straty energetyczne i ucieczkę ciepłego powietrza.

4. Stałe zabudowanie przewodów wentylacyjnych i utrudniony dostęp do rekuperatora

Przy zabudowie kanałów wentylacyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na to, by ich nie zniszczyć. Należy także zapewnić dostęp do przepustnic regulacyjnych (jeśli występują) i anemostatów. Swobodny dostęp powinien być zachowany również do samego urządzenia.

5. Wykonanie instalacji z niezaizolowanych kanałów miękkich

Instalacja wykonana z niezaizolowanych miękkich przewodów, tzw. flexów, które mogą posłużyć do podłączenia okapu lub innych odciągów miejscowych, jest błędem. Takie przewody – prócz tego, że generują duże opory przepływu – mają nierówną budowę wewnętrzną, co stanowi idealne miejsce na odkładanie się zanieczyszczeń. Kanałów miękkich nie można także wyczyścić, gdyż pod wpływem szczotek uległyby one całkowitemu zniszczeniu. Ich montaż jest również obarczony dużym prawdopodobieństwem uszkodzenia i powstania dużych oporów w miejscach
zagięć. W przypadku przewodów stalowych, sztywnych nie ma takiego niebezpieczeństwa, gdyż używa się specjalnych kształtek, np. kolan, które wymuszają prowadzenie instalacji pod odpowiednim kątem.

6. Zastosowanie rekuperatora o zbyt małej mocy

Rekuperator powinien zapewniać określone parametry wymiany powietrza dostosowane do kubatury wentylowanych pomieszczeń. Zastosowanie urządzenia, które nie zapewnia odpowiedniej wymiany powietrza, ani odzysku ciepła, grozi upośledzeniem pracy całego systemu, a także brakiem uzyskania efektywnego przewietrzania wszystkich pomieszczeń, co w konsekwencji oznacza brak komfortu klimatycznego.

7. Brak izolacji i nieprawidłowy montaż kanałów wentylacyjnych

Dla prawidłowej pracy systemu wentylacyjnego bardzo ważne jest dokładne zaizolowanie, połączenie oraz zamocowanie kanałów. Brak tej izolacji lub jej niewystarczająca ilość, a także niedokładnie wykonanie powoduje brak stabilności instalacji, nieprawidłową pracę systemu i bardzo niskie parametry odzysku ciepła.

8. Wykonanie instalacji bez wcześniej sporządzonego projektu

Bardzo ważne jest, by przed przystąpieniem do prac instalacyjnych, wykonać projekt inżynierski dla każdego domu i systemu indywidualnie. Związane jest to z zapewnieniem odpowiednich ilości powietrza każdemu pomieszczeniu oraz dobraniu właściwych przepływów powietrza. Wiąże się to z zoptymalizowaniem tras prowadzenia kanałów, a także ich średnicami oraz umiejscowieniem punktów nawiewnych i wywiewnych.

9. Brak dostosowania projektu ogrzewania (i ewentualnie klimatyzacji) do domu z rekuperacją

Dom z rekuperacją ma dużo niższe zapotrzebowanie na ciepło niż dom z wentylacją grawitacyjną. Jeżeli pierwotnie projekt domu przewidywał standardową wentylację grawitacyjną, przyjęte parametry obliczeniowe dotyczyły strat ciepła dla takiej wentylacji. Są one dużo za wysokie w stosunku do systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła. Przystępując więc do wykonania systemu grzewczego, dobrze jest adaptować projekt ogrzewania tak, by jego parametry dostosować do rekuperacji dobierając niższą moc urządzenia grzewczego (największe oszczędności inwestycyjne są na pompie ciepła, nieco niższe na piecu gazowym) oraz mniejsze grzejniki czy mniejszą ilość pętli ogrzewania (w przypadku ogrzewania płaszczyznowego).
Podobnie rzecz ma się z klimatyzacją, w projekcie której trzeba uwzględnić fakt, że dom posiada rekuperację. Raz z powodu odzysku chłodu, jaki następuję w okresie letnim na rekuperatorze, dwa z uwagi na odpowiednie umiejscowienie punktów nawiewnych i wywiewnych wentylacji, które nie powinny kolidować z punktami nawiewnymi systemu klimatyzacji.

10. Montaż rekuperacji w domu z wentylacją grawitacyjną

Sytuacja taka jest niedopuszczalna, tj. w domu z wentylacją grawitacyjną, tj. drożnymi kanałami wentylacyjnymi nie można zainstalować rekuperacji. Kanały do wentylacji grawitacyjnej należy wtedy zaślepić, a w momencie, gdy dom jest jeszcze na etapie projektu lub we wczesnej fazie budowy, kanałów do wentylacji grawitacyjnej nie buduje się wcale.

Materiał opracowany przez rekuperatory.pl

Komentarze

Kochamy komentarze
Brak komentarzy / Możesz być pierwszy - Skomentuj!

Twoje dane będą bezpieczne! Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Również inne dane nie będą udostępniane osobom trzecim. Wymagane pola oznaczone jako *