Jak zaplanować instalację alarmową?

Jak zaplanować instalację alarmową?

Korzyści płynące z zainwestowania w instalację alarmową powodują, że wiele osób decyduje się na wyposażenie w nią swojego nowego domu już na etapie budowy. Jest to doskonały moment na podjęcie szeregu decyzji związanych z tą inwestycją, które pozwolą na uniknięcie uciążliwości związanych z późniejszym montażem, zaoszczędzenie czasu oraz obniżenie łącznych kosztów całej inwestycji.

 Skrojony na miarę

Skuteczny i niezawodny system alarmowy powinien być „skrojony na miarę”, z uwzględnieniem specyfiki danej instalacji. Projekt systemu powinien być wypadkową oczekiwań inwestora odnośnie funkcjonalności, architektury chronionego budynku oraz jego najbliższego otoczenia. Ze względu na to, że umiejętność wykonania dobrego projektu wymaga wiedzy teoretycznej i doświadczenia, warto zadanie to powierzyć odpowiedniemu profesjonaliście. Zanim jednak dojdzie do takiego spotkania dobrze jest poznać możliwości współcześnie oferowane przez urządzenia alarmowe, aby umieć właściwie przekazać własne oczekiwania. Rolą tego artykułu jest przedstawienie funkcjonalności oferowanych przez nowoczesne urządzenia, w celu ułatwienia wyboru właściwych rozwiązania.

 Zniechęcanie intruza

Podstawowym powodem dla którego większość inwestorów decyduje się na montaż systemu alarmowego jest jego skuteczność w zniechęcaniu potencjalnych intruzów do włamania i rabunku. Skuteczny system powinien wykrywać włamanie lub jeszcze lepiej, już samą próbę włamania. Jednymi z najważniejszych elementów całej instalacji są czujki. Od doboru odpowiedniego urządzenia zależy zdolność do wykrywania różnych zagrożeń. Najczęściej w podstawowych systemach stosowane są czujki ruchu montowane w chronionych wnętrzach, dzięki którym system może zasygnalizować wykrycie poruszających się osób w trakcie czuwania systemu. Jeżeli system ma wykryć włamanie jeszcze zanim intruz przedostanie się do chronionych wnętrz, powinien być uzupełniony o dodatkowe czujki wykrywające otwieranie drzwi lub okien. Jest to tak zwana ochrona obwodowa. Zareagują one już na samą próbę przełamania zabezpieczeń mechanicznych.

System może być też wyposażony w czujki wibracyjne i stłuczeniowe, które mogą reagować już na przełamywanie zamków, blokad czy rozbijanie szyb.  Taka ochrona pozwala na interwencję jeszcze zanim droga do chronionych wnętrz zostanie utorowana.

Linia pierwszej ochrony w domkach wolno stojących

W przypadku systemów instalowanych w domkach wolno stojących, linię pierwszej ochrony można zrealizować już na terenie posesji instalując czujki zewnętrzne – np. specjalne czujki ruchu lub aktywne bariery podczerwieni, reagujące na przecięcie linii „niewidzialnego ogrodzenia”.

Dobrze skonfigurowany system alarmowy powinien również móc zapewnić poczucie bezpieczeństwa domownikom przebywającym na chronionym obszarze. Dzięki funkcjonalności czuwania nocnego, system może zareagować alarmem na każdą próbę wtargnięcia z zewnątrz jednocześnie pozwalając na swobodne poruszanie się domowników wewnątrz chronionego obszaru. Chcąc skorzystać z tej funkcjonalności, niezbędne jest zastosowanie czujek ochrony obwodowej – takich jak wspomniane czujki otwarcia drzwi i okien (czujki kontaktronowe) czy czujki zewnętrzne. Możliwe jest także rozszerzenie zakresu ochrony oferowanej przez system o wykrywanie zupełnie innych niebezpieczeństw, stanowiących zagrożenie nawet dla zdrowia i życia domowników. Przykładowo, czujki niebezpiecznych gazów, takich jak wybuchowy gaz ziemny lub propan-butan, czy toksycznego tlenku węgla (czadu) mogą zaalarmować już w przypadku wykrycia śladowych ilości tych substancji. Dodatkowo, rozbudowany system alarmowy w sytuacji wykrycia wycieku gazu może nawet samoczynnie odciąć jego dopływ za pomocą sterowanego przez centralę alarmową specjalnego zaworu odcinającego. Podobnie, czujka dymu i ciepła może zaalarmować w momencie wykrycia wczesnej fazy rozwijającego się pożaru dając szansę uratować dobytek przed groźnym żywiołem.

Wygoda codziennej obsługi

Planując funkcjonalność systemu alarmowego, należy również pamiętać o wygodzie jego codziennej obsługi. Standardowo do tego celu wykorzystywane są specjalne manipulatory, instalowane w pobliżu drzwi wejściowych. Jeżeli jednak system ma umożliwiać włączanie specjalnego trybu czuwania nocnego, być może dobrym pomysłem będzie zainstalowanie dodatkowego manipulatora na piętrze, w pobliżu sypialni. Dzięki temu nie trzeba będzie schodzić na dół, by włączyć czuwanie nocne gwarantujące domownikom spokojny sen.

 Alarm w domu inteligentnym

Nowoczesny i zaawansowany system alarmowy może być także doskonałą platformą instalacji inteligentnej, podnoszącej komfort życia na co dzień i przynoszącej realne oszczędności energii. Taki system może sterować oświetleniem, wentylacją czy klimatyzacją a nawet podnoszeniem i opuszczaniem rolet czy podlewaniem zieleni. W tym celu wykorzystane mogą być czujki pełniące podwójną rolę. Przykładowo, czujki wykrywające ruch intruza w czasie dozoru mogą służyć do automatycznego włączania światła na korytarzu podczas pobytu domowników. Innym przykładem wykorzystania czujek alarmowych w systemie inteligentnym mogą być czujki kontaktronowe otwarcia okien, przełączające automatycznie ogrzewanie w tryb oszczędny przy wietrzeniu pomieszczeń.

 Wygoda sterowania

Tak rozbudowana funkcjonalność wymaga wygodnego sposobu sterowania. Dlatego w rozbudowanych systemach warto skorzystać z możliwości oferowanych przez klawiatury z funkcjami szybkiego sterowania. Za pomocą dedykowanych klawiszy, można w łatwy sposób uruchamiać całe sekwencje czynności realizując tzw. scenariusze. Przykładowo, za pomocą pojedynczego polecenia „seans filmowy”, centrala może opuścić rolety i przyciemnić światła w salonie zapewniając tym samym prawdziwie kinową atmosferę.

Możliwości komunikacji

Zaawansowane systemy to także duże możliwości komunikacyjne. Dzięki łączności GSM czy TCP/IP możliwe staje się wszechstronne powiadamianie i zdalne sterowanie systemem za pomocą smartfonów i tabletów z systemami iOS lub Android. W ten sposób, zyskać możemy pełną kontrolę nad instalacją inteligentną praktycznie z każdego miejsca na świecie.

Niniejszy artykuł bardzo pobieżnie przedstawia funkcjonalność nowoczesnych systemów. Wiele ciekawych i pomocnych informacji znaleźć można w prasie branżowej czy w Internecie. Zapoznanie się z nimi ułatwi dokonanie wyboru adekwatnego do własnych oczekiwań. Dysponując choćby podstawową wiedzą, dużo łatwiej będzie wybrać razem z fachowcem najkorzystniejsze dla siebie rozwiązania, które następnie będą przez całe lata przynosić wymierne korzyści wszystkim domownikom. Więcej informacji znaleźć można również na portalu poświęconemu alarmom domowym www.mieszkajbezpiecznie.pl.

Komentarze

Kochamy komentarze
Brak komentarzy / Możesz być pierwszy - Skomentuj!

Twoje dane będą bezpieczne! Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Również inne dane nie będą udostępniane osobom trzecim. Wymagane pola oznaczone jako *