Materiał ma znaczenie – jak zadbać o nasze bezpieczeństwo

Materiał ma znaczenie – jak zadbać o nasze bezpieczeństwo

Dziś można zbudować dom z różnych dostępnych na rynku materiałów. W trakcie budowy bardzo często zwraca się uwagę jedynie na koszty z tym związane, nie analizując szeregu innych aspektów, takich jak eksploatacja czy bezpieczeństwo, w tym również pożarowe.

Podczas wyboru materiałów zwraca się uwagę na cenę oraz korzyści wynikające z zastosowania produktów czy jakość, najlepiej potwierdzoną odpowiednimi badaniami i dokumentami. W przypadku budownictwa komercyjnego i użyteczności publicznej, stosowanie odpowiednich produktów, jak również aktywnych zabezpieczeń ochrony przeciwpożarowej wymagane jest prawem. W przypadku mniejszych budynków prawo jest jednak mniej wymagające i pozostawia decyzje samym inwestorom, którzy nie zawsze mają pełną świadomość ryzyka.

W praktyce może to powodować niewłaściwe/nieodpowiednie zastosowanie materiałów, co czasem prowadzi do tragicznych lub kosztownych konsekwencji.

W sytuacjach zagrożenia pożarem, niepalne produkty ułatwiają jego częściową kontrolę, ograniczając rozwój ognia i zatrzymując go w jednej strefie czy pomieszczeniu. Chroniąc pozostałe części budynku, zyskuje się czas na ewakuację ludzi i przyjazd służb ratowniczych. Dzięki temu, produkty niepalne nie tylko przyczyniają się do ochrony życia i zdrowia ludzi, ale również ograniczają straty mienia.

– W praktyce mamy małe możliwości sprawdzenia produktów pod względem bezpieczeństwa pożarowego. Co więcej, musimy ufać, że produkty poprawnie wpisane w projekcie są również właściwie zamontowane w obiekcie. Dlatego też, moim zdaniem, warto dmuchać na zimne – gdy chodzi o bezpieczeństwo nasze i bliskich, stosując najlepsze zabezpieczenia w postaci materiałów niepalnych, odpornych na ogień i mniej wrażliwych na błędy wykonawcze niż ich palne substytuty – mówi Miroslav Smolka, Fire Safety Manager ROCKWOOL International.

Można ograniczać koszty na wielu etapach budowy i korzystać z różnorodnej cenowo i jakościowo oferty materiałów. Warto jednak pamiętać, że o ile estetyka jest kwestią subiektywną, o tyle bezpieczeństwo ma jasne kryteria i zawsze powinno stanowić priorytet.

Komentarze

Kochamy komentarze
Brak komentarzy / Możesz być pierwszy - Skomentuj!

Twoje dane będą bezpieczne! Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Również inne dane nie będą udostępniane osobom trzecim. Wymagane pola oznaczone jako *