Internet rzeczy zrewolucjonizuje podejście do inteligentnych miast

Internet rzeczy zrewolucjonizuje podejście do inteligentnych miast

Inteligentne zarządzanie infrastrukturą miejską jest coraz bardziej efektywne. Czujniki, które informują gdzie i kiedy trzeba opróżnić pojemniki na śmieci i przekazują sygnał do sortowni oraz centrów recyklingu, obniżając koszty i optymalizując wykorzystanie zasobów – to przykład jak działają inteligentne miasta.

Internet of Things oferuje wprowadzanie nowych rozwiązań do miast. Ich wprowadzenie jest podstawowym elementem zmiany środowiska miejskiego nazywanej Smart Cities. Projekty te składają się często z wielu pod-projektów, dotyczących zazwyczaj inteligentnych rozwiązań z obszaru energetyki, gospodarki wodnej, transportu, gospodarowania odpadami, administracji elektronicznej i wielu innych dziedzin. Jednak podobnie jak w przypadku innych prognoz analityków, tempo wzrostu i wartość inwestycji nie osiągnęły przewidywanego poziomu (choć wskaźniki wciąż dynamicznie rosną).

Filozofia realizacji projektów w oparciu o rozwiązania IoT zyskała na popularności wraz z nagłym spadkiem cen łączności sieciowej i transferu danych oraz obniżeniem kosztów i energochłonności sensorów. Wiele projektów w obszarze IoT opiera się na rozbudowanych sieciach czujników skomunikowanych za pośrednictwem systemu generującego raporty o każdym typie zgromadzonych danych.

Celem na przyszłość jest skomunikowanie projektów IoT obejmujących nie tylko pojedyncze miasta, ale łączące wiele miast ze sobą. Być może będziemy komunikować miasta ponad granicami państw, pozwalając na osiągnięcie optymalnej wydajności i oszczędności, przy maksymalnych korzyściach dla mieszkańców i biznesu. Wiemy, że nowe technologie nie rozwiążą wszystkich problemów i nie powinniśmy tego od nich oczekiwać. Jednak odpowiednio zastosowane rozwiązania technologiczne mogą pomóc zaspokoić najbardziej palące potrzeby, oferując trwałą poprawę jakości życia, większy dobrobyt i wyższą wydajność – mówi Jacek Łukaszewski, Prezes Zarządu Schneider Electric Polska.

W Polsce zrealizowanych zostało już kilkanaście projektów, które obejmują tylko niektóre obszary inteligentnego miasta. Z raportu „Miasto Przyszłości” wynika, że w ostatnich latach 58% inwestycji w polskich miastach stanowił zintegrowany system monitoringu wizyjnego.

W dalszej kolejności 45% inwestycji to ogólnodostępne strefy wi-fi i aplikacje lub platformy internetowe dla mieszkańców, umożliwiające partycypację w życiu miasta. Z kolei 17% realizowanych inwestycji związanych było z obszarem budownictwa. Technologie Internet of Things wprowadzą jeszcze łatwiejsze udogodnienia dla zarządzających miastami oraz przyśpieszą ich rozwój.

W Polsce wizja inteligentnych miast jest realizowana przez konsorcjum firm zrzeszonych w ramach projektu „Polskie Miasto Przyszłości”. Jest to otwarta platforma rozwiązań dla miast, oferująca komplementarne wobec siebie rozwiązania w trzech kluczowych dla budowy Smart Cities obszarach: bezpieczeństwo, transport, komunikacja; edukacja; kontakt z mieszkańcem.

Komentarze

Kochamy komentarze
Brak komentarzy / Możesz być pierwszy - Skomentuj!

Twoje dane będą bezpieczne! Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Również inne dane nie będą udostępniane osobom trzecim. Wymagane pola oznaczone jako *