Nasze Forum Naukowe otrzymało patronat Ministerstwa Rozwoju

Nasze Forum Naukowe otrzymało patronat Ministerstwa Rozwoju

W piątek w godz. 13.00 – 16.00 odbywać się będą prelekcje przygotowane przez wykładowców Politechniki Łódzkiej w ramach Forum Naukowego na temat budynków energooszczędnych i inteligentnych.

Mamy zaszczyt poinformować, że otrzymały one patronat Ministerstwa Rozwoju.

Oto prelegenci i tematy ich wystąpień.

1. dr inż. Marek Pawłowski; prof. dr hab. inż. Piotr Borkowski
„Jak i gdzie uczyć się o domach inteligentnych?”

2. mgr inż. Arkadiusz Ambroziak; dr inż. Marek Pawłowski; prof. dr hab. inż. Piotr Borkowski
„Rozwiązywanie problemów z zakresu zarządzania energią cieplną w budynku.”

3. mgr inż. Adrian Chojecki; dr inż. Marek Pawłowski; prof. dr hab. inż. Piotr Borkowski
„Zarządzanie energią w budynku prosumenckim.”

4. dr hab. inż. Dariusz Heim
„Jakość powietrza w domu inteligentnym.”

5. mgr inż. Andrzej Jędrzejewski
„Kiedy termomodernizacja może się nie udać?”

6. mgr inż. Sylwester Jężak
„Ochrona przeciwprzepięciowa i odgromowa systemów automatyki budynkowej w domu inteligentnym.”

 

O autorach:

prof. dr hab. inż. Piotr Borkowski – jest absolwentem Wydziału Elektrotechniki i Elektroniki Politechniki Łódzkiej. Od 2011 jest Kierownikiem Katedry Aparatów Elektrycznych PŁ. Jest autorem lub współautorem ponad 100 artykułów w liczących się czasopismach naukowych, konferencjach krajowych i zagranicznych, a także ponad 60 opracowań naukowo-badawczych dla przemysłu. Jest autorem dwóch monografii, trzech podręczników akademickich i dwóch skryptów. Jest członkiem Sekcji Wielkich Mocy i Wysokich Napięć Komitetu Elektrotechniki PAN (od 2010). Jest współautorem opracowania “Mapy rozwoju dyscypliny Elektrotechnika” wydanego przez KE PAN (2014). Jest pomysłodawcą i twórcą trzech nowoczesnych laboratoriów “Inteligentnych Systemów Automatyki Budynkowej” w PŁ. Opracował pierwszy w Polsce kierunek studiów “Systemy Sterowania Inteligentnymi Budynkami”, uruchomiony w 2015 r. na WEEIA PŁ. W 2015 r. jako wiceprzewodniczący 8. Grupy Roboczej ds. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji “Inteligentne i energooszczędne budownictwo” przy Ministerstwie Gospodarki, opracował wizję rozwoju tej specjalizacji do 2025 r. Obecne jest przewodniczącym tej grupy. Jest członkiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. W 2015 został powołany przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na Członka Komisji Kwalifikacyjnej przy SEP. W 2016 doprowadził do podpisania umowy współpracy Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN i PŁ, której jest koordynatorem. Obecnie jest kierownikiem 2 projektów realizowanych dla CERN dotyczących zabezpieczenia Wielkiego Zderzacza Hadronów.

dr hab. inż. Dariusz Heim – jest absolwentem Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. Zatrudniony jest jako adiunkt w Katedrze Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. Zajmuje się zagadnieniami fizyki budowli, efektywności energetycznej, budownictwa zrównoważonego oraz oświetlenia dziennego. Jest członkiem wielu międzynarodowych stowarzyszeń oraz komitetów naukowych i organizacyjnych konferencji (m.in. IBPSA, IABP, IAUC). Od 2007 r. jest członkiem Sekcji Fizyki Budowli KILiW PAN. Od 2014 r. pełni funkcję przewodniczącego KT 179 ds. Ochrony Cieplnej Budynków oraz Prezesa Zrzeszenia Audytorów Energetycznych. Jest autorem ponad 200 artykułów naukowych oraz współautorem 4 monografii.

dr inż. Marek Pawłowski – w 2008 r. ukończył z I lokatą studia na kierunku Elektrotechnika na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki (EEIA) Politechniki Łódzkiej. W tym samym roku rozpoczął studia doktoranckie, które zakończył w 2012 r broniąc z wyróżnieniem rozprawę doktorską „Energooszczędne, inteligentne instalacje komunalne z zasobnikami energii”. Od września 2012 r. pracuje w Katedrze Aparatów Elektrycznych na stanowisku adiunkta. Jest współautorem dwóch podręczników akademickich. Współtwórca nowoczesnego kierunku studiów „Systemy Sterowania Inteligentnymi Budynkami”, który został uruchomiony na wydziale EEIA w 2015. Od 2010 r. członek zarządu Oddziału Łódzkiego SEP. Odznaczony medalami im. Michała Doliwo – Dobrowolskiego (2007) oraz im. prof. Stanisława Fryzego (2013). W 2011 r. uhonorowany Srebrną Odznaką Honorową SEP.

mgr inż. Arkadiusz Ambroziak – ukończył studia inżynierskie na kierunku “Mechatronika” oraz studia magisterskie na kierunku “Elektrotechnika” na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Automatyki i Informatyki PŁ. Pracuje jako asystent w Katedrze Aparatów Elektrycznych PŁ. Obecnie prowadzi badania w ramach doktoratu w dyscyplinie “Elektrotechnika”. Obszar badań obejmuje: aplikacje internetowe, systemy automatyki budynkowej, algorytmy sterujące, efektywność energetyczną, systemy sterowania bezpośredniego oraz sterowanie inteligentnym budynkiem.

mgr inż. Adrian Chojecki – jest słuchaczem studiów doktoranckich oraz pracuje jako asystent w Katedrze Aparatów Elektrycznych PŁ. Jest absolwentem Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki na kierunku elektrotechnika ze specjalnością: elektroenergetyka, dodatkowo realizował Indywidualny Program Studiów związany z automatyką przemysłową i programowaniem. Posiada duże doświadczenie praktyczne związane z elektroniką przemysłową, oprogramowaniem systemów wbudowanych i instalacjami niskonapięciowymi. Posiada świadectwo kwalifikacyjne SEP na stanowisku Dozoru i Eksploatacji. W roku akademickim 2014/2015 wyróżniony Stypendium im. Lecha Grzelaka Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Jego zainteresowania naukowe obejmują: metody inteligencji obliczeniowej, inteligentne budynki, oprogramowanie FOSS w nauce i inżynierii, metodyki zwinne w programowaniu, systemy wbudowane.

mgr inż. Andrzej Jędrzejewski – jest absolwentem Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Łódzkiej w specjalności: Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie. Posiada uprawnienia kierownika budowy i robót w branży konstrukcyjno-budowlanej (1986), uprawnienia projektanta w branży konstrukcyjno-budowlanej (1990). Jest członekiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budowlanych. Był specjalistą ds. technicznych w niemieckich i polskich przedsiębiorstwach produkcji budowlanych materiałów wykończeniowych ze szczególnym ukierunkowaniem na systemy termorenowacji budynków oraz materiały wykończeniowe i dekoracyjne (m.in. “Alsecco” GmbH, WKiZB “Atlas”, “Caparol Polska” Sp. z o.o., Z.P.-B. Jerzy Maciejewski). Tematyką jego publikacji w czasopismach branżowych (m.in. “Materiały Budowlane”, “Tynki”, “Kwartalnik Budowlany ŁOIIB”) jest termorenowacja budynków, w szczególności opisująca technologię i jej błędy, niedostatki formalno-prawne termorenowacji, niedostatki formalne i techniczne styropianów do termorenowacji, ryzyko użycia “styropianu grafitowego” w systemach ETICS w świetle jego mankamentów technicznych.

mgr inż. Sylwester Jężak – jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Pracę dyplomowa pt.: “Badanie rozpływu prądów piorunowych w konstrukcjach…” wykonał w Zakładzie Techniki Wysokich Napięć Instytutu Wielkich Mocy i Wysokich Napięć. Jest członkiem Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Współautor (z prof. dr hab. inż. Andrzejem Sową) jednej monografii. Jest autorem wielu artykułów w prasie branżowej. Jest wykładowca na wielu seminariach specjalistycznych organizowanych przez Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne takie jak SEP oraz branżowe i Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa. Jest współautorem opracowań m.in. dla NBP, NIK dot. ochrony odgromowej i przepięciowej. Od 20 lat jest doradcą technicznym w zakresie ochrony przepięciowej i odgromowej w firmie DEHN.

 

#dominteligentny #strefadesignu #pgenarodowy

Komentarze

Kochamy komentarze
Brak komentarzy / Możesz być pierwszy - Skomentuj!

Twoje dane będą bezpieczne! Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Również inne dane nie będą udostępniane osobom trzecim. Wymagane pola oznaczone jako *