Tag "dom XXI w"

Dom inteligentniejszy niż dotąd

Kiedy termin ten został ukuty, był raczej stworzonym na wyrost marzeniem o odległej przyszłości. Ówczesna „inteligencja” była najprostszym reagowaniem na podstawowe bodźce – przypominało to raczej poziom rozwielitki, niż prawdziwie