Tag "EIB"

Systemy zarządzania domem na targach DOM INTELIGENTNY 2014

Już od niemal dekady systemy zarządzania domem przeżywają prawdziwy rozwój. Wśród nich prymat pod względem popularności jak i obecności na rynku należy do systemu EIB/KNX. Ale nie jest to jedyne

Gira Control 19 – centrum sterowania

Oto największy kontroler w ofercie Gira przystosowany do standardu KNX/EIB. Umieszczony w puszce podtynkowej może być zainstalowany w ścianie w najdogodniejszym miejscu w domu. Panel sterowania wyposażono w sterowany dotykowo

Dom inteligentniejszy niż dotąd

Kiedy termin ten został ukuty, był raczej stworzonym na wyrost marzeniem o odległej przyszłości. Ówczesna „inteligencja” była najprostszym reagowaniem na podstawowe bodźce – przypominało to raczej poziom rozwielitki, niż prawdziwie

SNG – System Nowej Generacji

Przy budowie domu i urządzaniu mieszkań Polacy przywiązują coraz większą wagę do komfortu, bezpieczeństwa i zastosowania ekologicznych rozwiązań. Istotnym elementem w dalszym ciągu pozostają koszty. Nie jest łatwo sprostać takim

Korzystaj z doświadczeń! Znajdź swojego Wykonawcę.

Aby dobre relacje  powstały potrzebny jest pierwszy kontakt. Dlatego stworzyliśmy unikalną wyszukiwarkę pozwalającą Państwu odnaleźć specjalistów w najważniejszych segmentach domu inteligentnego. Co najważniejsze, nasza wyszukiwarka działa wg. lokalizacji. Jest bowiem bezdyskusyjne, że